شناسنامه رها
 
نام رها
تماس با من
جنسیت زن
سن 32
درباره من دعا وقتی اجابت می شود که خالص برای خدا باشد. عبادت هم با ریا همخوانی ندارد. زمانی لذت عروج را حس می کنیم که تنها مخاطب مناجاتمان خدا باشد. "خلوتی که غیر به آن راه می یابد که دیگر خلوت نیست."

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها